Grand Central Market

One of my favorite spots in downtown LA is Grand Central Market. With a ton of cool eateries next to vegetable markets and specialty alcohol there is something to eat for everyone!

Ett av mina favoritställen i downtown LA är Grand Central Market. Så många fantastiska små restauranger blandat med grönsaksdiskar och specialitets vin och spritaffärer. Här finns något för alla!

I decided on TACOS!

Nästa Inlägg

Föregående Inlägg

Lämna en kommentar

© 2019 A Magazine About