Bedroom at Hotel Hobo Stockholm

Ramlade över dessa bilder från den kommande hotellsatsningen Hobo i Stockholm. Hotellet som kommer att ligga på Brunkebergstorg är ritat av en av mina favoritbyråer; Berlinbaserade Studio Aisslinger som designat både Hotel Michelberger och 25H Bikini hotel i Berlin.
Jag fastnade direkt för dess funktionella säng/kontorslösning och började fundera om det är något man skulle kunna ha hemma?

Hobo öppnar den 23 mars 2017.

I stumbled upon these images from the upcoming hotel venture Hobo in Stockholm. The hotel will be located on Brunkebergstorg and is designed by one of my favorite agencies; Berlin-based Studio Aisslinger who has designed the Hotel Michel Berger and 25H Bikini hotel in Berlin.
I really fell for the functional bed and office solution. Maybe that’s something to create at home?

Hobo is opening march 23, 2017.  

Nästa Inlägg

Föregående Inlägg

Lämna en kommentar

© 2019 A Magazine About