Ocean Drive

hotel-avalon_art-deco_miami-beach img_6550 ocean-drive_art-deco_miami-beach-2 flamingo-plaza_sign_miami-beach img_6457 miami-beach_ocean-drive_art-decoSen ett par dagar är  vi på plats i Miami. Vi har checkat in på Mondrian som ligger på Miami Beach. Vi har ägnat dagarna till att promenera runt i området och självklart var Ocean Drive en av de gator vi tog oss till först – art deco, klassiska Avalon Hotel, veteranbilar och massor av pastell! Precis som man förväntar sig att Miami ska se ut. I alla fall om man, som jag växt upp med Miami Vice på TV.
Jag älskar att man kan promenera runt här och inte behöver ta bilen så fort man ska någonstans till skillnad mot Fort Lauderdale. Ser fram emot att rulla vagn upp och ned längs de här härliga gatorna!

Since a couple of days back we’re in Miami. We’ve checked in at The Delano at Miami beach. We’ve been spending our days walking around exploring the area and one of the first places we went to see was, of course Ocean Drive – art deco, the classic Avalon Hotel, vintage cars and lots of pastels! Just as you imagine Miami should look like, at least if you , like me grew up with Miami Vice on TV. 
I really love that you can walk here and don’t have to take the car overtime you’re going somewhere. I’m really looking forward to push the stroller up and down these colorful streets! 

Nästa Inlägg

Föregående Inlägg

Lämna en kommentar

© 2019 A Magazine About